Zasilania awaryjne UPS

Pracujemy dla Ciebie!

  Zasilacz awaryjny, zasilacz bezprzerwowy, zasilacz UPS  – urządzenie lub system, którego funkcją jest utrzymanie zasilania innych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych w przypadku zaniku lub nieprawidłowych parametrów zasilania sieciowego. Ten typ zasilacza wyposażony jest najczęściej w akumulator, i w przypadku przerwy lub zakłóceń dostawy energii elektrycznej z sieci energetycznej urządzenie przełącza się na pracę z akumulatora. Czas podtrzymania napięcia wynosi od kilku minut do kilkudziesięciu godzin i zależy m.in. od obciążenia zasilacza oraz pojemności akumulatora.
 

 

Typy UPS:

Online

Całkowicie odseparowuje on układ podłączony na wyjściu od napięcia wejściowego, działa na zasadzie podwójnego przetwarzania, przemienne napięcie sieciowe przetwarzane jest na napięcie stałe w układzie prostownikowym, a następnie z tego stałego napięcia w układzie falownikowym jest wytwarzane napięcie przemienne.

Zalety

 • Bardzo duża odporność na zakłócenia napięcia wejściowego.
 • Brak jakiejkolwiek przerwy w napięciu wyjściowym.
 • Wbudowany układ do poprawy współczynnika mocy.

Wady

 • Straty energii przy pracy sieciowej, a w związku z tym:
  • Mniejsza trwałość na skutek wyższej temperatury pracy.
  • Wyższy koszt eksploatacji.
  • Konieczność dodatkowego chłodzenia.
 • Hałas stale pracującego falownika.
 • Wysoki koszt początkowy (więcej części).

 

Offline

Urządzenie podłączone do tego UPS-a zasilane jest bezpośrednio z sieci, zaś akumulatory są – w razie potrzeby – automatycznie podładowywane niewielkim prądem. W czasie normalnej pracy sieciowej zasilany jest jedynie układ sterowania, co minimalizuje straty energii.

Zalety

 • Niewielkie straty energii przy pracy sieciowej, a w związku z tym:
  • Większa trwałość na skutek niskiej temperatury pracy.
  • Niski koszt eksploatacji.
 • Falownik hałasuje tylko w trybie awaryjnym.
 • Mniejsza ilość części zwiększa niezawodność.
 • Niski koszt początkowy (mało części).

Wady

 • Zakłócenia napięcia wejściowego są obecne również na wyjściu.
 • Opóźniona reakcja po zaniku napięcia (kilka milisekund). (Jeśli wyjście UPS-a podłączone jest do zasilacza impulsowegoto przerwa do 10 ms nie ma znaczenia, gdyż obecne standardy wymagają utrzymanie napięcia wyjściowego co najmniej 10 ms przez każdy zasilacz impulsowy, a w praktyce czas ten wynosi 18 ms.)
 • Wprowadzanie zakłóceń napięcia wyjściowego w trakcie przełączania trybu pracy.

  

Przetłumacz stronę