RTV-SAT

Pracujemy dla Ciebie!

Instalacje w budynkach jednorodzinnych

   Poniżej podajemy kilka sprawdzonych schematów instalacji antenowych, które mogą stanowić wskazówkę przy doborze odpowiedniej instalacji.

Polecamy również nasz dodatek dla osób pragnących prawidłowo zaprojektować i zbudować instalację antenową oraz strony poświęcone wzmacniaczom kanałowym w instalacjach zbiorowych, satelitarnej stacji czołowej, oraz multiswitchom.

Zapraszamy do czytania naszego tygodnika Informator TV-Sat gdzie ukazują się propozycje instalacji spełniających konkretne wymagania wraz z omówieniem zastosowanego sprzętu.

   Aby pomóc instalatorom firma DIPOL organizuje kursy z zakresu doboru sprzętu i budowy instalacji.

  Schematy zamieszczone poniżej są wzorami do wykorzystania i do twórczego rozwijania przedstawionych koncepcji. Klikając wybrany schemat myszką można przejść do powiększonego schematu ze szczegółowym omówieniem.

Domowe instalacje DVB-T

 

Instalacja dla obszarów o silnym
poziomie sygnału (nadajniki dużej
i średniej mocy oddalone do 20km)

Instalacja uniwersalna dla obszarów
oddalonych od nadajnika o około 20-40km
podział na 4 odbiorniki

 

 

Instalacja dla obszarów oddalonych
od nadajnika ponad 40km
podział na 4 odbiorniki

Zestaw antenowy do odbioru DVB-T
z dwóch nadajników

     

 

Zestaw antenowy do odbioru DVB-T (VHF-MUX8) oraz DVB-T (UHF).

 

Schemat instalacji dystrybuującej sygnał satelitarny i DVB-T do 4 gniazd

Domowe instalacje telewizyjno-teletechniczne

 

 

Podstawowy schemat instalacji TV
w domu jednorodzinnym

Odbiór platformy cyfrowej w całym domu
za pomocą jednej karty abonenckiej

 

 

Domowa sieć LAN/WLAN
z monitoringiem CCTV IP

Instalacja GSM do wzmocnienia
sygnału telefonii komórkowej w budynku

 

Ekonomiczna, wielofunkcyjna instalacja RTV-SAT, CCTV

Instalacje w budynkach wielorodzinnych

  Instalacje multiswitchowe w budynkach wielorodzinnych wymagają zaprojektowania. Parametrami wyjściowymi do wyliczeń jest: topologia sieci, ilość i rodzaj multiswichy, tłumienność użytego przewodu.
Zaprojektowanie polega na takim dobraniu elementów systemu, aby na gniazdach antenowych poziomy odbieranych sygnałów były zgodne z 
zaleceniami.

  Aby ułatwić proces projektowania firma TERRA udostępniła bezpłatnie program, który pozwala na szybkie wykonanie projektu instalacji. Program przelicza poziomy sygnału w różnych miejscach instalacji, uwzględniając poziomy wejściowe, ilość i rodzaj przewodu i urządzeń.

SatNet – artykuł wyjaśniający zasady projektowania wraz z linkiem umożliwiającym pobranie programu.

Poniżej, po lewej stronie, pokazano przykładowe schematy, najczęściej stosowane instalacje multiswitchowe w blokach mieszkalnych. Po prawej stronie zrzuty ekranowe tych instalacji z programu SatNet.

  Schematy zamieszczone poniżej są wzorami do wykorzystania i do twórczego rozwijania przedstawionych koncepcji. Klikając wybrany schemat myszką można przejść do powiększonego schematu ze szczegółowym omówieniem. Umieszczono tam między innymi link do pliku programu SatNet z zapisem konkretnego projektu. Wystarczy więc zainstalować program SatNet i wpisać odpowiedni plik aby sprawdzić działanie programu i samodzielnie dokonać modyfikacji, rozbudowy przykładowego projektu.

   Poniższe schematy można podzielić w dwojaki sposób: ze względu na ilość satelit z których oglądane są programy (1 lub 2) oraz ze względu na sposób dzielenia sygnału na kolejne multiswitche (przelotowa i odgałęźna). Instalacje przelotowe to takie gdzie wykorzystywane są multiswitche przelotowe. W instalacjach odgałęźnych sygnał jest dzielony na odgałęźnikach multiswitchowych. Sieć odgałęźna pracuje stabilniej a awaria któregoś z multiswitchy nie wpływa na pracę pozostałych. Dlatego duże instalacje budowane są wyłącznie jako odgałęźne.

Instalacja przelotowa, jeden satelita, 8 – 40 gniazd.

 

 

 

Schemat ideowy

 

Schemat w programie projektowym SatNet

Instalacja jest zbudowana z wykorzystaniem multiswitchy 5 – wejściowych.

Zapewnia odbiór programów TV naziemnej oraz satelitarnych z satelity Astra lub z satelity Hot Bird.

 

Instalacja przelotowa, dwa satelity, 8 – 40 gniazd.

 

 

 

Schemat ideowy

 

Schemat w programie projektowym SatNet

Instalacja jest zbudowana z wykorzystaniem multiswitchy 9 – wejściowych.

Zapewnia odbiór programów TV naziemnej oraz satelitarnych z satelity Astra i z satelity Hot Bird.

 

Instalacja odgałęźna, jeden satelita, 30 – 120 gniazd.

 

Schemat ideowy

 

Schemat w programie projektowym SatNet

Instalacja jest zbudowana z wykorzystaniem odgałęźników i multiswitchy 5 – wejściowych.

Zapewnia odbiór programów TV naziemnej oraz satelitarnych z satelity Astra lub z satelity Hot Bird.

Instalacja odgałęźna, dwa satelity, 60 – 1000 gniazd.

 

 

 

Schemat ideowy

 

Schemat w programie projektowym SatNet

Instalacja jest zbudowana z wykorzystaniem odgałęźników i multiswitchy 9 – wejściowych.

Zapewnia odbiór programów TV naziemnej oraz satelitarnych z satelity Astra i z satelity Hot Bird.

Przetłumacz stronę