Kontrola dpstępu (KD)

Pracujemy dla Ciebie!

    System Kontroli Dostępu – KD powstał w oparciu o autorskie rozwiązanie i długoletnie prace nad jego udoskonalaniem. 

 Korzystają z niego firmy zarówno z sektora prywatnego, jak i o szerokim zakresie działalność gospodarczej. System KD został wdrożony m.in. w obiektach rządowych, jednostkach budżetowych, zakładach produkcyjnych i przemysłowe, bankach, budynkach biurowych, obiektach handlowych, szpitalach czy hotelach. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wdrożyliśmy ponad 3 tysiące systemów kontroli dostępu i sprzedaliśmy ponad 10 000 czytników kart naszej produkcji.

    System KD przede wszystkim skutecznie kontroluje dostęp do poszczególnych pomieszczeń i stref. Tylko osoby upoważnione mogą poruszać się po danym obiekcie, korzystając z identyfikatorów osobistych.

    Zainstalowane w wyznaczonych miejscach czytniki kart zbliżeniowych efektywnie ograniczają dostęp do wybranych pomieszczeń i/lub stref. Dzięki oprogramowaniu systemu kontroli dostępu administrator oraz inne uprawnione osoby mają możliwość nie tylko nadawania lub ograniczania prawa dostępu dla poszczególnych osób czy grup, ale również kontrolowania sytuacji w stanach zagrożenia lub alarmowych.

 

    Działanie systemu KD opiera się na współpracy urządzeń z identyfikatorami osobistymi, którymi są z reguły karty zbliżeniowe. Użytkownicy systemu otrzymują uprawnienia do poruszania się w wyznaczonych strefach lub wejścia do pomieszczeń budynku. W systemie kontroli dostępu żadne dane nie są przechowywane na karcie, co ma szczególne znaczenie w przypadku jej zgubienia lub kradzieży.

    Pracę systemu kontroluje komputer nadzorujący, a jego komunikację z czytnikami kart zbliżeniowych zapewniają sterowniki. Uprawnienia użytkowników nadawane są indywidualnie, co pozwala na dostosowanie działania systemu do struktury funkcjonowania przedsiębiorstwa lub funkcji pełnionych przez pracowników.

Rejestracja oraz ewidencja czasu pracy

   System Rejestracji Czasu Pracy – RCP jest idealnym rozwiązaniem dla każdej firmy, bez względu na jej wielkość czy charakter prowadzonej działalności gospodarczej. Korzystają z niego pracodawcy i pracownicy z wielu branż – od administracji, przemysłu przez ośrodki edukacyjne, służbę zdrowia oraz mundurową, aż po firmy usługowe.

Systemy rejestracji czasu pracy od A do Z

   Projektujemy systemy rejestracji i ewidencji czasu pracy w oparciu o szczegółowe analizy potrzeb i możliwości klientów. We współpracy z działami HR największych polskich firm stworzyliśmy z sukcesem autorskie oprogramowanie, które gromadzi i przetwarza dane zebrane podczas procesu rejestracji.

   Na tej podstawie pracodawca otrzymuje rzetelną wiedzę na temat jakości funkcjonowania firmy. Oprogramowanie gwarantuje szybkość i precyzję rozliczeń nawet najbardziej skomplikowanych systemów ewidencji czasu pracy, m.in. dzięki temu, że współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi np. SAP czy Symfonia.

Przetłumacz stronę