Instalacje odgromowe uziomowe

Pracujemy dla Ciebie!

ELEMENTY SKŁADOWE ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ

 1. zwód pionowy – maszty odgromowe seria AN-80, AN-81, AN-83
 2. zwód poziomy podwyższony (klatkowy) – maszty odgromowe seria AN-82
 3. zwód poziomy – przewód okrągły np. Fe/Zn fi 8mm
 4. zwód poziomy – uchwyty dachowe seria AN-11D, AN-11K, AN-11M, AN-11N
 5. zwód poziomy – uchwyty na blachę, felc, papę, rynnę
 6. przewód odprowadzający – uchwyty ścienne na drut, bednarkę, rury odgromowe
 7. połączenia kontrolne – studzienki, złącza kontrolne
 8. uziom pionowy prętowy lub poziomy – bednarka

 

Co decyduje o skuteczności instalacji odgromowej?

     Istnieje kilka czynników wpływających na niezawodność działania instalacji odgromowej, o które trzeba zadbać zarówno na etapie projektu jak przy wykonawstwie..

Należą do nich:

 • obliczenie wskaźnika zagrożenia piorunowego. Stanowi on wypadkową następujących danych: wielkość i wysokość budynku, jego lokalizacja oraz konstrukcja i technologia, w jakiej został wzniesiony. Uzyskane obliczenia są podstawą doboru właściwych komponentów do budowy systemu odgromowego i jego osprzętu
 • jakość użytych do stworzenia instalacji produktów. Zaleca się stosowanie wyłącznie sprawdzonych, objętych certyfikatem bezpieczeństwa i wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi normami produktów, a właśnie takie oferujemy (dysponujemy wszelkimi wymaganymi dokumentami, w tym deklaracją zgodności z PN-EN 50164, 62561, które w razie potrzeby możemy przedłożyć)
 • staranność wykonania, dotycząca w szczególności połączeń: prętów uziomu, zwodów poziomych, zwodów pionowych, które należy zespawać lub skręcić zaciskami śrubowymi
 • wyeliminowanie indukcji i przepięć towarzyszących silnym wyładowaniom elektromagnetycznym, powstałym na skutek uderzenia pioruna, przez wykonanie połączeń wyrównawczych oraz zabezpieczeń przeciwprzepięciowych
Przetłumacz stronę