Automatyka przemysłowa

Pracujemy dla Ciebie!

Czym jest automatyka przemysłowa?Bez maszyn, które wykonują pracę na liniach montażowych przedsiębiorstwa produkcyjne nie byłyby wstanie osiągać dobrych wyników jakościowych i efektywnościowych. Ponadto maszyny na liniach są naszpikowane zaawansowaną elektroniką, która dba o to, aby dostarczać dane o usterkach, odrzutach, problemach z połączeniami, szybkości pracy maszyny itd. Ludzie nie byliby w stanie wyprodukować tak dużo i tak dobrego jakościowo towaru bez tej zrobotyzowane pomocy.

Informacje o automatyce przemysłowej

Sama automatyka to dziedzina, która zajmuje się sterowaniem różnymi procesami bez udziału człowieka lub z jego minimalnym udziałem, natomiast automatyka przemysłowa to dział inżynierii, który zajmuje się automatyzacją procesów produkcji. Jest to dziedzina szczególnie przydatna w dzisiejszych czasach, gdyż fabryki potrzebują możliwie najszybszego, najtańszego sposobu na wyprodukowanie jak największej ilości produktów, a to można osiągnąć dzięki automatyzacji procesów poprzez maszyny, roboty i inne urządzenia. Ponadto urządzenia i oprogramowanie muszą ze sobą współpracować, tworząc zwarty system, żeby dostarczać danych, na podstawie, których można wyciągać wnioski.  
 image

 

Czym są systemy automatyki?

Na takich liniach produkcyjnych oraz w maszynach, pracujących na tych liniach są zainstalowane dodatkowe urządzenia czy maszyny, które razem stanowią systemy automatyki. Przede wszystkim do systemów automatyki możemy zaliczyć maszyny do montażu, maszyny do transportu, maszyny do magazynowania produktów, a nawet całą linię montażową. Do takich systemów automatyki zaliczamy również różne rejestratory, kamery (np. sprawdzające przed montażem czy komponent nie jest uszkodzony) lub czujniki zainstalowane na liniach produkcyjnych, które dbają o to, aby sprawdzać stan innych urządzeń, dzięki którym operator może szybko zareagować na wykrytą usterkę. Ponadto do tych systemów możemy zaliczyć urządzenia za pomocą, których możliwe jest sterowanie maszynami takie jak panele operatorskie (zazwyczaj to monitor, klawiatura, jakieś specjalne przyciski, mysz oraz interfejs oprogramowania sterującego), sterowniki PLC (z ang. programmable logic controller – za ich pomocą specjalista może zaprogramować określone zachowanie urządzenia wykorzystując przy tym wbudowany w urządzenie język programowania). Dodatkowo do systemów automatyki przemysłowej wliczamy urządzenia takie jak pompy, silniki, zawory.

Oprogramowanie w automatyce przemysłowej

Oprócz urządzeń mamy oprogramowanie, które kontroluje procesy produkcyjne, dostarczając dane, na podstawie których można rozliczać pracowników, optymalizować procesy produkcyjne, szybko reagować na awarie, sterować procesem produkcji. Takie oprogramowanie nazywa się SCADA (z ang. supervisory control and data aquisition). Innym typem oprogramowania, które jest używane w automatyce przemysłowej to DCS (z ang. distributed control system) – to system rozproszony, który steruje procesem oraz dostarcza interfejs graficzny z procesem przemysłowym, ma on jedną bazę z danymi dla obu tych rzeczy.

Przetłumacz stronę